Úvod > Články a rady > Všeobecné články > Štruktúra obyvateľov BB kraja

Štruktúra obyvateľov BB kraja

Štruktúra obyvateľov Banskobystrického kraja a okresov kraja podľa národností k 31.12.2016

 

Národnosť je v Slovenskej republike zisťovaná pri sčítaniach obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa vykonávajú v 10-ročných intervaloch, na základe uvedenia národnosti podľa vlastného presvedčenia. Demografická štatistika aktualizuje tieto dáta na základe bilancovania pohybu obyvateľstva podľa štatistických hlásení o narodení, úmrtí a sťahovaní.
 

Ku koncu roka 2016 žilo v Banskobystrickom kraji 651 509 obyvateľov. Najviac zastúpené bolo obyvateľstvo so slovenskou národnosťou s podielom 77,33 %. Obyvateľstvo s maďarskou národnosťou tvorilo 10,51 % a s rómskou národnosťou 2,28 %. Ostatné národnosti mali podiely nižšie ako 1 %.

Z hľadiska početnosti žilo k 31.12.2016 na území kraja 503 823  obyvateľov slovenskej národnosti. Druhou najpočetnejšou zostáva maďarská národnosť (68 453 obyvateľov). Z územného hľadiska je maďarská národnosť najviac zastúpená v južnej a juhovýchodnej časti kraja, v okresoch hraničiacich s Maďarskou republikou (okres Rimavská Sobota, okres Lučenec, Veľký Krtíš a Revúca). Rómska národnosť s počtom osôb 14 835 predstavuje tretiu najpočetnejšiu národnosť žijúcu v Banskobystrickom kraji. Iná národnosť alebo neuvedená národnosť bola v kraji ku koncu decembra 2016 zastúpená 9,88 %.

 

statistika_obr1.jpg

 

okres Banská Bystrica:   Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 110 925 obyvateľov, z toho 87,09 % slovenskej národnosti, 0,91 % českej a moravskej národnosti, 0,51 % rómskej národnosti, 0,37 % maďarskej národnosti, 0,15 % poľskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 10,97 % obyvateľov okresu.
 

okres Banská Štiavnica:  Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 16 260 obyvateľov, z toho 89,85 % slovenskej národnosti, 0,61 % rómskej národnosti,  0,46 % českej a moravskej národnosti, 0,30 % maďarskej národnosti, 0,05 % nemeckej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 8,73 % obyvateľov okresu.
 

okres Brezno: Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 62 298 obyvateľov, z toho 87,89 % slovenskej národnosti, 3,37 % rómskej národnosti, 0,44 % českej a moravskej národnosti, 0,15 % maďarskej národnosti, 0,10 % ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 8,05 % obyvateľov okresu.
 

okres Detva:   Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 32 418 obyvateľov, z toho 91,10 % slovenskej národnosti, 0,63 % rómskej národnosti, 0,49 % českej a moravskej národnosti, 0,09 % maďarskej národnosti, 0,07 % ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 7,62 % obyvateľov okresu.
 

okres Krupina:  Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 22 421 obyvateľov, z toho 91,26 % slovenskej národnosti, 1,18 % rómskej národnosti, 0,43 % maďarskej národnosti, 0,35 %  českej a moravskej národnosti, 0,21 % ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 6,57 % obyvateľov okresu.
 

okres Lučenec:  Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 74 045 obyvateľov, z toho 61,84 % slovenskej národnosti, 23,35 % maďarskej národnosti, 2,69 % rómskej národnosti, 0,42 % českej a moravskej národnosti, 0,09 ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 11,61 % obyvateľov okresu.
 

okres Poltár:  Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 21 767 obyvateľov, z toho 91,10 % slovenskej národnosti, 1,26 % rómskej národnosti, 0,54 % maďarskej národnosti,  0,38 % českej a moravskej národnosti, 0,27 % nemeckej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 6,45 % obyvateľov okresu.
 

okres Revúca:  Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 40 052 obyvateľov, z toho 67,52 % slovenskej národnosti, 19,38 % maďarskej národnosti, 6,03 % rómskej národnosti, 0,50 % českej a moravskej národnosti, 0,13 % ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 6,43 % obyvateľov okresu.
 

okres Rimavská Sobota:  Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 84 518 obyvateľov, z toho 47,65 % slovenskej národnosti, 37,45 % maďarskej národnosti, 5,81 % rómskej národnosti a 0,45 % českej a moravskej národnosti, 0,05 % nemeckej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 8,58 % obyvateľov okresu.
 

okres Veľký Krtíš:  Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 44 212 obyvateľov, z toho 66,77 % slovenskej národnosti, 23,86 % maďarskej národnosti, 1,02 % rómskej národnosti a 0,47 % českej a moravskej národnosti, 0,14 % ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 7,74 % obyvateľov okresu.
 

okres Zvolen:  Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 68 930 obyvateľov, z toho 87,03 % slovenskej národnosti, 1,01 % rómskej národnosti, 0,87 % českej a moravskej národnosti, 0,36 % maďarskej národnosti, 0,11 % ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 10,61 % obyvateľov okresu.
 

okres Žarnovica:  Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 26 452 obyvateľov, z toho 91,15 % slovenskej národnosti, 0,45 % rómskej národnosti, 0,37 % českej a moravskej národnosti, 0,26 % ukrajinskej národnosti, 0,18 % poľskej a 0,14 % maďarskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 7,44 % obyvateľov okresu.
 

okres Žiar nad Hronom:  Ku koncu roka 2016 žilo v okrese 47 211 obyvateľov, z toho 87,48 % slovenskej národnosti, 1,56 % rómskej národnosti, 0,53 % českej a moravskej národnosti, 0,44 % nemeckej a 0,26 % maďarskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 9,73 % obyvateľov okresu.

 

 

Oddelenie informačného servisu
Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní
v Banskej Bystrici